SerialModeKiwiSDRRxAnDVDVSpectrogramSNR
0 2020A iron Rx AnDV DV
1 700E iron Rx AnDV DV
2 2020 iron Rx AnDV DV
3 2020A iron Rx AnDV DV
4 2020B iron Rx AnDV DV
5 2020A iron Rx AnDV DV
6 2020B iron Rx AnDV DV
7 700E am Rx AnDV DV
8 2020 am Rx AnDV DV
9 2020A am Rx AnDV DV
10 2020B am Rx AnDV DV
11 700E iron Rx AnDV DV
12 2020 iron Rx AnDV DV
13 2020A iron Rx AnDV DV
14 2020B iron Rx AnDV DV
15 700E am Rx AnDV DV
16 2020 am Rx AnDV DV
17 2020A am Rx AnDV DV
18 2020B am Rx AnDV DV
19 700E iron Rx AnDV DV
20 2020 iron Rx AnDV DV
21 2020A iron Rx AnDV DV
22 2020B iron Rx AnDV DV
23 700E am Rx AnDV DV
24 2020 am Rx AnDV DV
25 2020A am Rx AnDV DV
26 2020B am Rx AnDV DV
27 700E iron Rx AnDV DV
28 2020 iron Rx AnDV DV
29 2020A iron Rx AnDV DV
30 2020B iron Rx AnDV DV
31 700E am Rx AnDV DV
32 2020 am Rx AnDV DV
33 2020A am Rx AnDV DV
34 2020B am Rx AnDV DV
35 700E iron Rx AnDV DV
36 2020 iron Rx AnDV DV
37 2020A iron Rx AnDV DV
38 2020B iron Rx AnDV DV
39 700E am Rx AnDV DV
40 2020 am Rx AnDV DV
41 2020A am Rx AnDV DV
42 2020B am Rx AnDV DV
43 700E iron Rx AnDV DV
44 2020 iron Rx AnDV DV
45 2020A iron Rx AnDV DV
46 2020B iron Rx AnDV DV
47 700E am Rx AnDV DV
48 2020 am Rx AnDV DV
49 2020A am Rx AnDV DV
50 2020B am Rx AnDV DV
51 700E iron Rx AnDV DV
52 2020 iron Rx AnDV DV
53 2020A iron Rx AnDV DV
54 2020B iron Rx AnDV DV
55 700E am Rx AnDV DV
56 2020 am Rx AnDV DV
57 2020A am Rx AnDV DV
58 2020B am Rx AnDV DV
59 700E iron Rx AnDV DV
60 2020 iron Rx AnDV DV
61 2020A iron Rx AnDV DV
62 2020B iron Rx AnDV DV
63 700E am Rx AnDV DV
64 2020 am Rx AnDV DV
65 2020A am Rx AnDV DV
66 2020B am Rx AnDV DV
67 700E iron Rx AnDV DV
68 2020 iron Rx AnDV DV
69 2020A iron Rx AnDV DV
70 2020B iron Rx AnDV DV
71 700E am Rx AnDV DV
72 2020 am Rx AnDV DV
73 2020A am Rx AnDV DV
74 2020B am Rx AnDV DV
75 700E iron Rx AnDV DV
76 2020 iron Rx AnDV DV
77 2020A iron Rx AnDV DV
78 2020B iron Rx AnDV DV
79 700E am Rx AnDV DV
80 2020 am Rx AnDV DV
81 2020A am Rx AnDV DV
82 2020B am Rx AnDV DV